HVA ER TRÅKK.NO

Tråkk er ei tverrkirkelig friluftsgruppe for turglade mennesker i alderen 25–45 år.

Programmet er variert, og vi tror du vil finne turer som passer for deg. Ta en utfordring og bli med oss på tur! Det begynte med at noen venner ønsket å ha med flere ut på tur. Dermed ble friluftsgruppen Tråkk etablert i Stavanger høsten 1998. Siden har Tråkk spredt seg til flere steder i landet.

STATUTTER FOR TRÅKK

Tråkk skal være et lavterskel-tilbud. Derfor har friluftsgruppa ikke medlemskap.

Tråkk er en tverrkirkelig friluftsgruppe som har som hovedmål å gi friluftsopplevelser i et positivt, givende og inkluderende miljø. Her skal en kunne treffe nye mennesker og utvikle vennskap på tvers av kirkegrenser og livssyn.

AKTUELT

Program

Gå inn på ditt lokallag sin side for å se på programmet for våren. Vi i styrene håper å se deg på tur framover!