Ti-prosenten 2015

I følge statuttene våre skal vi hvert år gi 10% av vår kassabeholdning til et godt formål. For 2015 har vi valgt å gi noe mer enn 10%, og vi fordeler dette til tre forskjellige gode formål. Alle tre driver både nødhjelp og evangelisering, på forskjellige måter.

Tråkk Stavanger har gitt 10 000,- til Stefanusalliansen, som driver hjelpearbeid blant forfulgte kristne, 5000 kr, Misjonsalliansen, som driver diakonale utviklingsprosjekter i flere verdensdeler, og 5000kr til en organisasjon som heter Little Friends og som driver en kristen førskole for sigøynerbarn i Makedonia. Pengene vi gir stammer fra overskuddet i driften vår, så alle som har vært med på turer i 2015 har vært med å bidra til dette.

Vi oppfordrer alle til å gjøre det samme som Tråkk Stavanger, støtt gode formål som trenger pengene våre mer enn oss!