Basar i Tenthuset, 27.02.16

Med i overkant av 20 gamle og nye tråkkarar, samla vi inn 7110, – kr til Tent sitt arbeid. Dagun gjorde ein fenomenal jobb som «basar- auksjonarius», om det kan kallast det. Det var mange gevinstar og god stemning. Vi fekk god informasjon om Tent, korleis organisasjonen vart til, og mogelegheiter til å engasjere seg […]

Med i overkant av 20 gamle og nye tråkkarar, samla vi inn 7110, – kr til Tent sitt arbeid. Dagun gjorde ein fenomenal jobb som «basar- auksjonarius», om det kan kallast det. Det var mange gevinstar og god stemning.

Vi fekk god informasjon om Tent, korleis organisasjonen vart til, og mogelegheiter til å engasjere seg her. For spesielt interesserte: www.tent.no 

Elles var det servert betasuppe og tomatsuppe m. «stæsj», og kaker, som seg hør og bør på ein basar. Lokala var fine og godt eigna.

Eit bordvers å ta med seg vidare i kvardagen:

«For de gaver som du gir, takker vi deg Gud. Du som hører før vi ber, priset være du.»