Tid:
Dato: mandag 23-07-18 , 00:00

Pris:
0,00

Antall plasser:
0


Holandsmælen (434 moh)

Ferdighetskrav: * *
Tidsramme for turen: ca. 2 timar pluss pauser, 18 min køyring kvar veg.
Antall kilometer: ca. 3 km sti+ 3km veg
Stigning: ca. 390 høgdemeter
Maks antall deltakere: 15 stk

Foto: fjelltrotter.com

Køyr inn på E10 mot sørvest. Følg E10 i 8,5 km, sving til høgre inn på Leitevegen følg denne i 3,8 km. Sving svakt til høgre inn på Voievegen, etter 2,2 km kjem ein til Voievegen 265, her er Holandsmælen parkering på høgre side av vegen. Frå parkeringsplassen går det ein traktorveg opp mot skogen. Gå vidare på sti gjennom skogen, det er ein del stigning på denne delen av turen. Når ein er gjennom skogen opnar landskapet seg og ein kan sjå Holandsmælen. Her i frå mot toppen er det tydeleg sti og terrenget er småkupert. Siste del mot toppen er stigninga litt brattare. Frå toppen har ein fin utsikt til Hauklandstranda og Offersøykammen. Turen ned går til Kjellbogen ved å følge tydeleg sti ned på austsida av fjellet. Når ein er nede på Vikvegen følger ein denne videre i omlag 3 km til Hauklandstranda der ein ventar på retur heim.

  • Påmelding til den enkelte dagstur skjer på sommerturen.