Tid:
Dato: lørdag 15-05-21 , 10:00

Pris:
0,00

Antall plasser:
10


Padletur i Storavatnet på Holsnøy

Storavatnet er ei perle på Holsnøy. Vatnet kan utforskast frå fleire sider. Vi leiger kanoar og startar turen ved Rossland skule.

Då får vi ein spennande tur der vi enkelt kan bevega oss frå Rylandsvatnet og over i Bjørndalsvatnet. Frå Bjørndalsvatnet følgjer vi ein smal kanal inn i sjølve Storavatnet. Å padla her er ei flott naturoppleving.

Undervegs finn vi oss ein holme der vi går i land for å eta lunsj og slappa av.

Oppmøte på turparkeringa ved Rossland skule kl.11. Lengda på turen vert tilpassa vêret og gruppa sine ønskjer. Vi legg opp turen slik at vi er tilbake i Bergen seinast kl.19.

For å vera med på turen må du kunna symja og vera komfortabel med å padla kano, men det er ikkje nødvendig med mykje erfaring.

Ta med lunsj, drikke, flytevest og eit ekstra klesskift som du pakkar vasstett. Dersom du ikkje har flytevest, så kontakt turleiar som har nokre få vestar til utlån.

Det er plass til 8 deltakarar + turleiarar.

Turen kostar 200 kr, som du betaler til konto nr. 1503.02.47024 før påmeldingsfristen går ut.

Påmelding via skjema på Tråkk si nettside. Påmeldinga opnar 25. april kl. 12 og stenger fredag 7. mai kl. 12.

 

Tråkk følgjer dei til ei kvar tid gjeldande retningslinjer for å unngå koronasmitte.

På grunn av koronarestriksjonane er vi forsiktige med felleskøyring, men du kan kontakta turleiar om du treng transport.

 

Har du spørsmål, kontakt turleiarane Anne-Lise Nordpoll Tlf. 98 69 64 59 eller Lillian Mostraum Tlf. 975 64 448
  • Anne-Lise Nordpoll
  • Torbjørn OJ
  • Lillian Mostraum
  • Thomas Villanger
  • Anne Kristi lilletvedt
  • Jan Halvard Edvardsen
Bookings

Bestillingen er stengt for denne turen.