Tid:
Dato: mandag 22-07-19 , 00:00 - fredag 26-07-19 , 23:59

Pris:
0,00

Antall plasser:
0


Stølstur til Dulsete i Mørkrisdalen

Ferdighetskrav: *
Tidsramme for turen:  ca 4 timer.
Antall kilometer: ca 7 km t/r
Stigning: ca. 280 høgdemeter
Maks antall deltakere: 15

 

 

Turbeskrivelse:

Turen går gjennom vekslende landskap i Mørkrisdalen som er vernet landskapsvernområde. Her er frodig vegetasjon, fossende elvestryk, idylliske små vann og gamle støler. Dulsete er navnet på en av stølene.

Vi parkerer på Hyrnavollen, ca 9 km fra Skjolden. Stien er T-merket. Den første kilometeren går stien langs Mørkridsdalselva før vi tar inn en dal som går parallelt med hovedelva. Vi kommer til Storetjødni der stien deler seg. Området her er unikt med sin frodighet. Vi fortsetter på østsiden av Storetjødni og passerer snart tre små idylliske vann. Vi kommer til stølen Dulsete hvor flere av husene er restaurert. Her blir det god tid til lunsj før vi returnerer samme vei som vi kom.