Tid:
Dato: mandag 22-07-19 , 00:00 - fredag 26-07-19 , 23:59

Pris:
0,00

Antall plasser:
0


Store Smørstabbtind

Ferdighetskrav:  * * * *
Tidsramme for turen: 6 – 8 timer + ca 30 min. kjøring hver vei
Antall kilometer: 10 km t/r
Stigning: 1.260 – 2.208 moh. Totalt 959 hm
Maks antall deltakere: 20

 

Turbeskrivelse:

Store Smørstabbtind er den nest høyeste av Smørstabbtindene. Turen dit starter ved Krossbu på Sognefjellet. Vi følger stien østover langs elva Leira mot Leirbreen. Fra brekanten går vi nordøstover opp til Leirvatnet. Vi passerer så sørsiden av vatnet, fortsetter bratt opp på bandet mellom Storbreatind og Store Smørstabbtind og kommer opp på ryggen på Store Smørstabbtind. Videre opp ryggen er det grov ur og det kan være behov for å ta hendene til hjelp enkelte steder. Siste biten opp til varden er ganske luftig, men ikke vanskelig eller spesielt krevende. Fra toppen nyter vi panoramaet over Leirbreen, de andre Smørstabbtindene, Fannaråken og Hurrungane. Retur samme vei.