Personvernerklæring for Tråkk Oslo

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hvilke personopplysninger blir behandlet av Tråkk og hvor lenge lagrer vi dem?

Påmeldinger til arrangement

Når du melder deg på et Tråkk-arrangement vil du bli bedt om å oppgi en rekke personopplysninger. Ved å oppgi dine personopplysninger samtykker du til at vi kan behandle dem. Personopplysningene du oppgir vil kun bli brukt til å administrere arrangementet, og de vil bli slettet senest 18 måneder etter at arrangementet er ferdig. Når det gjelder personopplysninger knyttet til betaling av et Tråkk-arrangement, så er vi pålagt å lagre disse i minimum fem år ifølge bokføringsloven. Etter fem år vil de bli slettet.

Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev vil vi lagre din e-postadresse, din IP-adresse og om du åpner nyhetsbrevet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få se alle personopplysninger vi har registrert på deg. Hvis noen av personopplysningene vi har lagret på deg er ufullstendige eller uriktige har du rett til å få dem korrigert/supplert.

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av gjeldende lover slik som bokføringsloven.

Kontakt
Leder av Tråkk Oslo er behandlingsansvarlig for personopplysninger.

Eventuelle spørsmål kan rettes via kontaktinformasjonen til Tråkk Oslo på våre nettsider.Avmeldingsregler for Tråkk Oslo

Ved påmelding på våre nettsider aksepterer du samtidig at påmeldingen er bindende og du må betale selv om du ikke blir med på tur. Ved dokumentert sykdom vil du få refundert halvparten av turavgiften. Skyldes frafallet andre årsaker vil beløpet bli refundert hvis personer fra venteliste tar din plass.
Dette gjelder alle Tråkk Oslo sine turer, hvis ikke annet er spesifisert.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder for Tråkk Oslo via kontaktinformasjonen til Tråkk Oslo på våre nettsider.Kjøregodtgjørelse i Tråkk Oslo

På de fleste turene våre organiserer Tråkk Oslo transport med privatbiler. Vi opererer med en sats på 3,5 kr pr km (dette inkluderer bompenger). Totalsummen deles på antall personer i bilen (inkludert sjåføren) og betales direkte til sjåføren.Bruk av bildemateriell fra turer for Tråkk Oslo

Ved påmelding på våre nettsider aksepterer du samtidig at bilder som blir tatt av deg på tur, kan benyttes på trakk.no, Tråkk Oslo sin instagramkonto og på Tråkk Oslo sin facebookside.

Hvis du ikke ønsker dette, er det ditt ansvar å si ifra om dette, enten i kommentarfeltet når du melder deg på, eller på annen måte, til en av turlederne. En slik restriksjon på bildebruk, vil bare gjelde den turen det gis beskjed om. Hvis du i ettertid finner bilder av deg du ikke ønsker publisert, er det fortsatt ditt ansvar å gi oss beskjed om dette.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder for Tråkk Oslo via kontaktinformasjonen til Tråkk Oslo på våre nettsider.