Avmeldingsregler for Tråkk Stavanger

Ved påmelding på våre nettsider aksepterer du samtidig avmeldingsreglene for turen. Vi gjennomgår disse høsten 2022, sjekk derfor turen du er påmeldt for regler på aktuell tur.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder for Tråkk Stavanger via kontaktinformasjonen eller via Facebook. 

at påmeldingen er bindende og du må betale selv om du ikke blir med på turPersonvernerklæring for Tråkk Stavanger

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hvilke personopplysninger blir behandlet av Tråkk og hvor lenge lagrer vi dem?

Påmeldinger til arrangement

Når du melder deg på et Tråkk-arrangement vil du bli bedt om å oppgi en rekke personopplysninger. Ved å oppgi dine personopplysninger samtykker du til at vi kan behandle dem. Personopplysningene du oppgir vil kun bli brukt til å administrere arrangementet, og de vil bli slettet senest 18 måneder etter at arrangementet er ferdig. Når det gjelder personopplysninger knyttet til betaling av et Tråkk-arrangement, så er vi pålagt å lagre disse i minimum fem år ifølge bokføringsloven. Etter fem år vil de bli slettet.

Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev vil vi lagre din e-postadresse, din IP-adresse og om du åpner nyhetsbrevet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få se alle personopplysninger vi har registrert på deg. Hvis noen av personopplysningene vi har lagret på deg er ufullstendige eller uriktige har du rett til å få dem korrigert/supplert.

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av gjeldende lover slik som bokføringsloven.

Kontakt
Leder av Tråkk Stavanger er behandlingsansvarlig for personopplysninger.

Eventuelle spørsmål kan rettes via kontaktinformasjonen til Tråkk Stavanger på våre nettsider.

lBruk av bildemateriell fra turer for Tråkk Stavanger

Ved påmelding på våre nettsider aksepterer du samtidig at bilder som blir tatt av deg på tur, kan benyttes på trakk.no.

Hvis du ikke ønsker dette, er det ditt ansvar å si ifra om dette, enten i kommentarfeltet når du melder deg på, eller på annen måte, til en av turlederne. En slik restriksjon på bildebruk, vil bare gjelde den turen det gis beskjed om. Hvis du i ettertid finner bilder av deg du ikke ønsker publisert, er det fortsatt ditt ansvar å gi oss beskjed om dette.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder for Tråkk Stavanger via kontaktinformasjonen til Tråkk Stavanger på våre nettsider.