Skredopplevelse i Hemsedal 8. februar 2015

I forbindelse med topptur til fjellet Hauganøse(1275 moh) søndag 8. februar ble det utløst et skred. Hauganøse ligger på andre siden av veien for KRIK Høgfjellsenter i Hemsedal. Toppturen ble arrangert i forbindelse med Tråkk Bergen og Oslo sin årlige skiweekend til Hemsedal. Det var 16 deltakere på turen.

Skredet ble utløst rett over tregrensa rundt 1100 moh. Før skredet løsnet hadde de 3 første personene i gruppen traversert en kort passasje med antatt bratthet opp mot ca. 30 grader. Selve skredet løste ut i et slakere parti med antatt bratthet omkring 20 grader. Man antar at den første personen i turfølget løste ut skredet. Skredet forplantet seg over og ut til sidene. Bruddkanten ble anslått til å være ca. 30 cm høy og ca. 30 meter bred.

De 3 første personene i gruppen var fysisk involvert i skredet. De 2 første ble ført ca. 50 – 70 meter nedover fjellsiden, på overflaten av snøen, i relativt lav fart. De ble ikke begravd eller skadet og kom seg ut av skredet for egen hjelp. Den ene personen brakk en stav. Person 3 i turfølget ble sittende fast øverst i skredet ved at skiene ble klemt fast. Personen måtte ha hjelp for å komme seg løs, men ble ikke skadet.

Hvilke tiltak og forberedelser ble gjort før, under og etter turen?

Før turen:

          Lokal fjellmann som jobber som skredobservatør i Hemsedal ble spurt om turtips i forhold til vær og skredfare. Aktuelle tur ble nevnt som et alternativ.

          Skredfare ble sjekket på varsom.no og det var varslet faregrad 3.

          Skredsøkertest ble utført ved avreise. Tre personer hadde ikke med skredsøker

          Det ble undersøkt om folk hadde søkestang og spade

          Førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk, GPS og nødpeilesender var med.

Under turen:

          Turleder hadde hovedansvaret for veivalg.

          Veivalget ble i liten grad diskutert i plenum.

          Det var ingen som formidlet at de var uenig i veivalget som ble gjort.

          Før skredet ble utløst ble det avtalt å gå med 10 meter avstand.

Etter turen:

          Debrifing ble utført.

          KRIK Høgfjellssenter og den lokale kjentmannen ble varslet om skredet.

          Hendelsen har vært evaluert internt i Tråkk og samtlige deltakere har blitt kontaktet i etterkant.


Tanker og vurdering i etterkant

Tråkk ønsker med dette brevet å formidle at vi tar denne hendelsen svært alvorlig. Når et skred blir utløst, er det åpenbart at veivalget som ble tatt var feil. Vanlige sikkerhetsrutiner for kontroll og kartlegging av utstyr ble fulgt. På aktuelt sted ble det utført tiltak for å redusere trykkbelastningen og risikoen for at et skred skulle bli utløst.

Vi vurderer kontinuerlig vår egen kompetanse og rutiner for at vi skal kunne ferdes i trygt i fjellet både sommer og vinterstid. Vi vet at vurdering av skredrisiko og rutevalg er krevende, og flere av oss deltok derfor på et 2-dagers skredkurs i januar 2015, rettet mot turledere for større grupper.

To konkrete tiltak etter skredopplevelsen, er

  1. At vi i større grad kartlegger skredkompetansen i gruppa, og bruker denne mer aktivt enn det som ble gjort denne gangen.
  2. At vi alltid må gjøre nye skredvurderinger underveis. Selv om turen ble gått dagen før, er det ikke sikkert at snøforholdene er de samme i dag som i går.

Vi tror at disse tiltakene gjør at vi klarer å tilegne oss mer erfaring og kunnskap som gjør at vi sammen klarer å øke sannsynligheten for at vi unngår uheldige situasjoner.

En slik hendelse gir oss en tydelig påminnelse om at det er vanskelig å ha kontroll på alt som skjer rundt en når man går på tur. Både sommer og vinter er det viktig å være klar over de farene og situasjonene som man kan komme opp i. Vi er veldig takknemlige for at utfallet av denne situasjonen ikke fikk alvorlige konsekvenser, og håper at vi sammen kan få mange gode opplevelser i Guds natur i tiden som kommer.

0 svar

Legg igjen en kommentar

Lyst til å delta i diskusjonen?
Føl deg fri til å bidra!

Legg igjen en kommentar