Kom til kilden!

Hvordan ser dine kilder ut? Hvor henter du det du trenger for en ny dag? Jesus har sagt at den som tørster skal komme til han og drikke. Fra den som tror på ham skal det renne elver av levende vann.

På Tråkk sommertur 2019 ønsker vi å ta et skritt tilbake. Til det opprinnelige. Til dette levende vannet. Et skritt tilbake for å komme fremover. Til et meningsfylt liv. Til et evig liv. Gjennomgangstema for møtene på sommerturen er: Kom til kilden!

Tro på Sommertur

Tråkk er en tverrkirkelig friluftsgruppe som ønsker å være et inkluderende kristent felleskap. Vi håper du vil føle deg velkommen på TRÅKK Sommertur og akseptert for den du er, uansett om du opplever at det er lett eller vanskelig å tro på Jesus som din frelser og venn.

Åndelig komité har ansvar for det kristne innholdet og temaet på årets sommertur. Vi ønsker å legge til rette for at deltakerne kan få dele sine tanker og spørsmål om tro på flere arenaer på Sommerturen. Både når vi er på tur, lager og spiser mat i lag i teltleirene, i TRÅKK-kaféen og på kveldsmøtene.

På alle turene vil turlederne be en kort bønn og lese en bibeltekst og et spørsmål til ettertanke, som er knyttet til ukas åndelige tema. I løpet av uka blir det også kveldsmøter, kveldssamling i kirka og friluftsgudstjeneste. Tale, sang og vitnesbyrd kommer gjennom ulike uttrykk til å sentrere rundt det viktigste: Jesus.

Vi vil oppfordre deg til å senke skuldrene og vær frimodig til å dele noen av dine tanker om årets tema, bibeltekster, spørsmål og taler du får høre, med de du går på tur sammen med.