EGENERKLÆRING

Egenerklæring Tråkk Sommertur

Deltakelse på fellesturene som arrangeres skjer på eget ansvar. Hver enkelt deltaker må selv vurdere sitt eget ferdighetsnivå, og velge turer som er tilpasset dette.

Det er utarbeidet en turbeskrivelse for hver enkelt tur. Deltakerne må lese gjennom turbeskrivelsen, og vurdere om de er i fysisk og psykisk form til å kunne gjennomføre aktiviteten.