Bildene på trakk.no/sommertur er hovedsakelig fra Lofoten 2018 samt tidligere Sommerturer og Tråkk-turer.

Takk til fotografer: Britt Celine Oldebråten, Frode Høyte, Eivind, Damsgaard, Lillian Mostraum og Kamilla Lunde.