Har du spørsmål?

Har du generelle spørsmål kan du kontakte leirsjefene Mari Stølen og Kamilla Lunde (sommertur.trakk@gmail.com).

Gunnar Gravir Imenes (gunnargi@ifi.uio.no) kan hjelpe vedrørende påmelding og betaling.

Njål Rotevatn (nrotevatn@gmail.com) svarer på spørsmål om turene.