Søndag

14.00 – 19.45
Registrering
Rigging av telt

19.00
Påmelding turer mandag

20.00
Kveldssamling
Turledersamling for alle turledere etter kveldssamling
Kafé

Mandag

Morgen
Turer

18.00
Påmelding turer tirsdag

18.45
Fellesmiddag med andakt og quiz

22.00
Turledersamling 

Tirsdag

Morgen
Turer

20.30
Kveldssamling
Kafé

Onsdag

11.00
Fellestur

14.00
Friluftsgudstjeneste

18.00
Påmelding turer torsdag
Grilling

20:00
Turledersamling

20:30
Dansekurs
Dans og kafé

Torsdag

Morgen
Turer

19.00
Påmelding til turer fredag

19.30
Til kirka

20.00
Kveldssamling i kirka

22.00
Turledersamling
Kafé

Fredag

Morgen
Turer

20.00
Kveldssamling, avslutning
Dans og kafé

Lørdag

Morgen
Rydding
Avreise