FRIHET

FRIHET!

Frihet er høyt verdsatt i Norge i 2017.  Hva er egentlig frihet? Er frihet alltid positivt?  Hva sier Bibelen om frihet?

Vi tror at Gud har kalt oss til et liv i frihet og at det var Jesu død og oppstandelse som gjorde det mulig.

Hva betyr dette for ditt og mitt hverdagsliv?

På årets sommertur vil vi gjerne utforske Frihets-begrepet litt. Gjennom taler, bibeltekster, samtaler, fellesskap og turopplevelser håper vi å se litt mer av friheten Gud har for oss, og hva den kan gi av muligheter og utfordringer. Vi håper du vil være med oss på dette!

«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri!»
Joh 8, 36