Egenerklæring Tråkk Sommertur

Deltakelse på fellesturene som arrangeres skjer på eget ansvar. Hver enkelt deltaker må selv vurdere sitt eget ferdighetsnivå, og velge turer som er tilpasset dette.

Det er utarbeidet en turbeskrivelse for hver enkelt tur. Deltakerne må lese gjennom turbeskrivelsen, og vurdere om de er i fysisk og psykisk form til å kunne gjennomføre aktiviteten.

Avmeldingsregler for Tråkk Sommertur

Ved påmelding på våre nettsider aksepterer du samtidig at påmeldingen er bindende og du må betale selv om du ikke blir med på tur. Vi anbefaler alle å tegne reiseforsikring før turen. Dersom turen blir fulltegnet,og det er noen på venteliste som ønsker å overta plassen din, vil det bli mulighet for å melde seg av turen før 1. juli og få refundert deltakeravgiften minus 500 kr.

Eventuelle spørsmål rettes til leirsjef for Tråkk sommertur via epost til sommertur.trakk@gmail.com

Personvernerklæring for Tråkk Sommertur

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hvilke personopplysninger blir behandlet av Tråkk og hvor lenge lagrer vi dem?

Når du melder deg på et Tråkk-arrangement vil du bli bedt om å oppgi en rekke personopplysninger. Ved å oppgi dine personopplysninger samtykker du til at vi kan behandle dem. Personopplysningene du oppgir vil kun bli brukt til å administrere arrangementet, og de vil bli slettet senest 18 måneder etter at arrangementet er ferdig. Når det gjelder personopplysninger knyttet til betaling av et Tråkk-arrangement, så er vi pålagt å lagre disse i minimum fem år ifølge bokføringsloven. Etter fem år vil de bli slettet.

Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev vil vi lagre din e-postadresse, din IP-adresse og om du åpner nyhetsbrevet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få se alle personopplysninger vi har registrert på deg. Hvis noen av personopplysningene vi har lagret på deg er ufullstendige eller uriktige har du rett til å få dem korrigert/supplert.

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av gjeldende lover slik som bokføringsloven.

Bruk av bildemateriell fra turer for Tråkk sommertur

Ved påmelding aksepterer du samtidig at bilder som blir tatt av deg på tur kan benyttes på trakk.no og på Tråkk sommertur sin facebookside. Hvis du ikke ønsker dette, er det ditt ansvar å si ifra om dette. Det gjør du ved å gi beskjed til en av turlederne på dagsturene eller aktiviteten du er med på. En slik restriksjon på bildebruk, vil bare gjelde den turen det gis beskjed om. Hvis du i ettertid finner bilder av deg du ikke ønsker publisert, er det fortsatt ditt ansvar å gi oss beskjed om dette. Da sender du en epost til sommertur.trakk@gmail.com. Eventuelle spørsmål kan rettes til leirsjef for Tråkk Sommertur via samme epostadresse som overfor.

Kontakt

Leirsjefer på Tråkk Sommertur er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Eventuelle spørsmål rettes til leirsjef for Tråkk sommertur via epost til sommertur.trakk@gmail.com.