Program

DagKveld
SøndagRegisterering
Rigging av telt
Åpningsmøte
Turledersamling
MandagTurerFellesmiddag med andakt++
Turledersamling
TirsdagTurerKveldssamling
OnsdagFellestur med friluftsgudstjeneste
Fellesgrilling
Turledersamling
Dans
TorsdagTurerKveldssamling
Turledersamling
FredagTurerAvslutningsmøte
Dans
LørdagRydding
Avreise