Søndag 23. juli
14 – 19.45 Registrering
Rigging av telt
17.00 – 19.00 Varme griller
kl 19.00 Påmelding turer mandag
kl 20.00 Kveldsmøte
Turledermøte for alle turledere etter møtet. Kaféen åpner.

Mandag 24. Juli
Mandag morgen Turer
kl 19.00 – 19.15 Samling huskonsert-deltakere
Info, hvem er hvem, Sted. gymsal.
kl 19.00 Påmelding turer tirsdag
kl 20.30 Kveldsmøte
Turledersamling og kafé etter møtet.

Tirsdag 25. juli
Tirsdag morgen Turer
kl 20.00 Til kirka
kl 20.30 Kveldssamling i kirka
Kafé etter kirka.

Onsdag 26. juli
kl 10.00 Fellestur
kl 13.00 Friluftsgudstjeneste
kl 18.00 Grilling
kl 19.00 Påmelding turer torsdag
kl 20.00 Turledersamling
kl 20:30 Kaféen åpner
kl 21.00 Dansekurs

Torsdag 27.juli
Torsdag morgen Turer
kl 19.00 Påmelding til turer fredag
kl 20.30 Huskonsert
Turledersamling og kafé etter konserten.

Fredag 28.juli
Fredagmorgen Turer
kl 20.30 Kveldsmøte
Dans og kafé etter møtet.

Lørdag 29. juli
Rydding og pakking. Sommerturen er slutt.