Søndag

 • Ankomst og registrering
 • Kveldsmøte

Mandag

 • Turer
 • Fellesmiddag
 • Andakt og underholdning

Tirsdag

 • Turer
 • Kveldmøte

Onsdag

 • Fellestur med friluftsgudstjeneste
 • Grilling
 • Dans

Torsdag

 • Turer
 • Kveldsmøte i kirka

Fredag

 • Turer
 • Avslutningsmøte
 • Dans