Tro på sommertur

Tråkk er en tverrkirkelig friluftsgruppe, og det kristne fellesskapet er viktig på sommertur. På kveldssamlingene blir det andakt, sang og musikk.

I år er temaet “Å vokse med Gud”. Å vokse kan være godt, men det kan også være vondt eller utfordrende. Hvordan kan kristne og kristne fellesskap vokse med Gud, og hva gjør dette med oss? Det ønsker vi å snakke om i løpet av uka.

Vi trenger frivillige til å holde andakt, og til å bidra med sang og musikk. Vi blir veldig glade hvis du kan bidra. Kryss av i påmeldingsskjemaet for hva du kan bidra med, så tar noen i komiteen kontakt med deg.