Årets tema: I gode og onde dager

Livet kan være som en berg- og dalbane med oppturer og nedturer. 

Et personlig forhold til Jesus, samt vår relasjon til foreldre, søsken, venner, naboer og kollegaer har stor kraft til å påvirke livene våre gjennom alle livets situasjoner. Like fullt har vi samme mulighet til å gjøre en forskjell i andres liv gjennom disse relasjonene. 

Under årets sommertur ønsker vi å sette fokus på betydningen av relasjoner gjennom et liv i tro, og hvordan livet med alle sine nyanser kan gi oss styrket og mer utholdende tro. 

Tro på sommertur

Tråkk er en tverrkirkelig friluftsgruppe som ønsker å være et inkluderende kristent fellesskap. Vi håper du vil oppleve at du er velkommen på Tråkk sommertur, uansett hvor du befinner deg i det kristne landskapet. Kanskje du er aktiv i menighet og har mange kristne venner, eller kanskje de eneste kristne i din omgangskrets er de du treffer på sommertur. Uansett ønsker vi at du vil oppleve fellesskapet som godt og at du vil få et åndelig påfyll i løpet av uka.

Åndelig komité har ansvar for det kristne innholdet og temaet på sommerturen. Vi arrangerer samlinger på kvelden med lovsang og forkynnelse/andakt. Mot slutten av hver kveldssamling blir det gitt mulighet til å gå til forbønn.

Det er ikke bare på kveldssamlingene man kan få et åndelig påfyll. På turene vil turlederne be en kort bønn før man går. I løpet av turen leser turlederne også opp dagens bibeltekst og stiller noen spørsmål til ettertanke. Vi håper at vi med dette kan legge til rette for at deltakerne på sommertur kan dele sine tanker, erfaringer og spørsmål med hverandre, både på tur, rundt matplassen i campen og på samlingene om kvelden.