SIKKERHET

Lokal legevakt 116 117
Brann 110
Alvorlig ulykke 113

Sikkerhetssjef

 • Mari Stølen – 99646589

Leirsjefer

 • Ellinor Kvamen – 97587530
 • Hildegunn Vikebø – 47036679
 • Audun Erling Ekroll – 41326467

Sikkerhet på leirplass

For å begrense en eventuell brann og sikre fremkommelighet for evt. brannbiler, så må alle respektere og passe på at alle branngater til enhver tid er helt åpne. Alvorlig brann skal varsles brannvesenet på 110.

 • Ikke bruk ild inne i teltet og hold fornuftig avstand til teltet.
 • Ved skader, benytt lokal legevakt tlf. 116 117.
 • Ved sykdom, benytt lokal legevakt tlf. 116 117.
 • Teltbarduner skal ikke stå i branngater. Unngå også å sette bardunene slik at de blir snubletråder.
 • Hvis du blir syk (smittsom omgangssyke og likn.), ta kontakt med leirsjefene.

Dagsturene

På sommerturen arrangerer vi mange dagsturer. Turlederne har varierende grad av erfaring fra turledelse og turer generelt. Det er to turledere på hver tur hvorav minst én har mye erfaring fra tur og/eller turledelse. Antall deltakere på hver tur avpasses etter turen.

Du får på forhånd skriftlig informasjon om turene med stjernesystem for vanskelighetsgrad. Dette finner du på oppslag ved påmeldingslistene, og på sommerturens nettside. Du må lese detaljene i turbeskrivelsen, der det vil gå frem mer nøyaktig hva turen innebærer.

Noen ganger har en tur mange stjerner fordi turen er lang. I andre tilfeller har en tur mange stjerner fordi turen har krevende partier. Krevende partier kan være steder der løypa er veldig bratt, det kan være steder en må klyve (bruke både armer og bein for å komme opp), eller det kan være ”luftig”, dvs. at der er bratt ned på en eller begge sider, og personer som er redde for høyder kan kjenne det ubehagelig.

I alle tilfeller vil antall stjerner en tur har, være basert på en kombinasjon av alle disse forholdene. Det er derfor viktig at du leser hele turbeskrivelsen nøye, ikke bare ser på antall stjerner. Er du for eksempel i tvil om hva 4 stjerner innebærer, kan det være lurt å begynne med en 3-stjerners tur.

Husk også på at om du er uthvilt og har fått i deg nok mat, kan du for eksempel lett klare en 3-stjerners tur, mens den samme turen kan bli et slit om du har sove for lite natta før eller ikke fått i deg nok mat. Velkommen på dagstur på sommerturen!

Handlingsplan ved ulykker (alvorlig skade, fare for liv)

Handlingsplan:

 • Sikre skadestedet slik at ikke nye ulykker oppstår
 • Få oversikt over situasjonen
 • Ring 113
 • Yt førstehjelp
 • Varsle en av leirsjefene eller sikkerhetssjef
  • Ellinor Kvamen – 97587530
  • Hildegunn Vikebø – 47036679
  • Audun Erling Ekroll – 41326467
  • Sikkerhetssjef på Tråkk Sommerturen Mari Stølen – 99646589
 • Ved manglende mobildekning må man prøve å få dekning ved at:
  • Man går opp på høyder i området og prøver om det er dekning.
  • Hvis personer har forskjellige mobiltelefonoperatør bør en prøve både Netcom og Telenor.
  • Løpe etter hjelp, til område en får dekning og eller til bebodd område. En bør være minst to sammen, ikke send en alene.
 • Det er viktig å være tydelig leder og ha kontroll på gruppen.
 • Ved mindre uhell eller hvis en trenger hjelp utenom det som finnes i gruppen man er på tur med: Ring en av leirsjefene på sommerturen.

Henvis alle spørsmål fra media til leirsjefene.