Statutter for Tråkk

Her skal en kunne treffe nye mennesker og utvikle vennskap på tvers av kirkegrenser og livssyn. Deltakernes innsats og medansvar er avgjørende for at turene skal bli vellykket.

1. Tråkk er en tverrkirkelig friluftsgruppe som har som hovedmål å gi friluftsopplevelser i et positivt, givende og inkluderende miljø. Her skal en kunne treffe nye mennesker og utvikle vennskap på tvers av kirkegrenser og livssyn. Deltakernes innsats og medansvar er avgjørende for at turene skal bli vellykket.

2. Tråkk er bygget på en felleskirkelig grunn. Det betyr at friluftsgruppa ikke ønsker å profilere eller forkynne bibelske oppfatninger som i dag skaper skille mellom forskjellige menigheter. På alle weekender/overnattingsturer er en eller flere uformelle samlinger rundt Guds ord en selvfølge.

3. Overskuddet ved arrangementer og turer skal brukes til materiell og kursing av ledere. Styremedlemmer får dekket deler av kostnadene i sammenheng med turer i Tråkk-regi. 10 prosent av kassabeholdningen gis hvert år til et godt formål. Dette formålet velges på det siste styremøtet hvert år.

4. Tråkk skal være et lavterskeltilbud. Derfor har friluftsgruppa ikke medlemskap.

5. Styret skal bestå av 6–8 personer med en viss friluftsinteresse og et kristent livssyn. En skal i utgangspunktet forsøke å sette sammen styret slik at forskjellige menigheter og organisasjoner er representert. Styret fungerer selv som valgkomité.

6. Dersom friluftsgruppa oppløses, skal styret gi pengene de har på Tråkk-kontoen til et, eller fordeles mellom flere, misjonsprosjekt i u-land.